ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ έως
useful information information: Ελληνικά English

Οδηγίες για Ασθενείς/Επισκέπτες

Νέα ΠΑΓΝΗ


Έντυπα για Πολίτες

Eξωτερικά Ιατρεία Υπογείου

Γενικά Έντυπα

Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης - Αξονικός Τομογράφος

Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης - Μαγνητικός Τομογράφος

Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης - Μαστογράφος

Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης - Μονάδα Κλασικής Ακτινολογίας

Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής - PET/CT

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί, βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/2016 (Α 21), Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, όπως και Επιτροπή ελέγχου των δικαιωμάτων των πολιτών.

Στόχος του γραφείου είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών, καθώς και η συνεχής βελτίωσή τους, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του ΕΣΥ, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Όλες οι δράσεις του στοχεύουν στη διευθέτηση των υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του πολίτη για τη διασφάλιση της υγείας του. Παράλληλα, αποσκοπούν στην εξομάλυνση και εξάλειψη των δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτησή του, και κατ’ επέκταση το έργο των εργαζομένων, και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο ασθενής έχει υποχρέωση:

    1. να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των Ιατρών και να συνεργάζεται με το Νοσηλευτικό Προσωπικό, αφού αποστολή τους είναι η αποκατάσταση της υγείας του.
    2. να δείχνει κατανόηση και ηρεμία κατά τις επαφές του με το προσωπικό, αφού αποστολή όλων είναι η καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Η χώρα μας το 1992 διατυπώνει σε Νόμο (Ν.2071/ΦΕΚ 123/92 τ.α /άρθρο 47), "τα Δικαιώματα του Νοσοκομειακού Ασθενούς". Από τον Απρίλιο του 2006 κατοχυρώνει τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών ενεργοποιώντας το νόμο 2071/1992(ΦΕΚ Α΄123) σε μια προσπάθεια προστασίας του πολίτη σε συνδυασμό με καλύτερη παροχή υγείας.

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η λίστα ελέγχου ασφάλειας στις χειρουργικές επεμβάσεις, σώζει ζωές!

  • Το 2012 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της Λίστας Ασφάλειας των Ασθενών που χειρουργούνται στο ΠαΓΝΗ.
  • Το 2013 έγιναν εκπαιδευτικά μαθήματα για τη σωστή εφαρμογή, καθώς και ενημέρωση των Διευθυντών των Χειρουργικών κλινικών για τη συνεργασία τους, μέσω της Επιτροπής Χειρουργείου.
  • Από 1η Ιανουαρίου 2014 η Λίστα Ασφάλειας Χειρουργικών Επεμβάσεων εφαρμόζεται σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις και σε όλες τις ειδικότητες.
  • Στις 30 Μαρτίου 2014, για το λόγο αυτό, το τμήμα Χειρουργείων του ΠαΓΝΗ αναρτήθηκε στη σχετική παράγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Π.Ο.Υ. (WHO), στο σύνδεσμο:

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/local_adaptation/en/

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ