Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (για προμηθευτές)

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 21/01/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11 για ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-10/21

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-11-30 11:51:18


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 11/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 για «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», (με δικαίωμα προαίρεσης) με αρ. διακ. 7/21

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-11-17 09:42:06


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 10/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15 για «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ (ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)», με αρ. διακ. 28/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-11-09 14:04:03


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 07/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», (με δικαίωμα προαίρεσης) με αρ. διακ. 11/21, για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-11-30 11:43:10


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 24/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Διακήρυξη ανοιχτού άνω των ορίων διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ», με αρ. διακ. 6/21.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-11-12 13:26:40

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  Cookies