Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 22/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για «ΜΙΑ (1) ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ» με αρ. διακ. 4Υ/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-03-26 14:34:30


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 22/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 για «ΕΝΑ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (B-scan)» με αρ. διακ. 5Υ/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-03-26 15:07:04


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 14/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για Προμήθεια «ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΛΕΥΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ UNISEX- ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΡΕΛΙ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ UNISEX- ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΛΕΥΚΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ – ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» με αρ. διακ. 43Π(τρις)/19

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-04-02 15:52:05


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 10/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 για προμήθεια: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (CFTR) , με αρ. διακ. 38Π/20, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 72.416,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1359, για τις ανάγκες του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ του ΠΑΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-03-31 15:54:29


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 10/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για προμήθεια: ANAΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ , με αρ. διακ. 39Π/20, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες του XEIΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Ν/Χ) του ΠΑΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-03-31 16:19:24


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 10/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 για προμήθεια: ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΥΤΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ (ΝΙΤΙNOL), με αρ. διακ. 40Π/20, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.771,75€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες της ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-03-31 16:39:07


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 08/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για «ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» , με αρ.διακ.: 2Υ/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-03-13 09:15:58


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 08/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 για «ΜΙΑ (1) ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ» με αρ. διακ. 3Υ/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-03-13 09:40:21


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 08/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για Προχή «Υπηρεσιών Φύλαξης», με αρ. διακ. 1/20, για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-03-17 14:16:21


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 07/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για Προμήθεια «1.ΣΑΚΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΛΩΡΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 2.ΣΑΚΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΟ (ΜΕ ΛΩΡΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 3.ΣΑΚΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΛΩΡΙΔΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 4.ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 5.ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ 6.ΣΤΑΜΠΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ «Π.Α.Γ.Ν.Η.» ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΑΓΝΗ (ΤΜΗΜΑ-ΧΡΩΜΑ)» με αρ. διακ. 25Π/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-03-27 09:50:31

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  Cookies