Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (για προμηθευτές)

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Eπαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», με αρ. διακ. 7ΤΡΙΣ/20, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ Ημ.Ανάρτησης:2020-10-27 15:25:48


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 01/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ Τ.Ν.», με αρ. διακ. 18/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-10-21 12:45:21


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 24/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΥΓΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ» με αρ. διακ. 113Π(εξακις)/17

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-07-31 15:44:32


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 13/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Eπαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Κατεψυγμένα Ψάρια», με αρ. διακ. 4ΤΡΙΣ/20, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. Ημ.Ανάρτησης:2020-10-21 15:15:06


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 10/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 για ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΡΤΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΑΡ. ΔΙΑΚ. 117Π/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-10-27 13:46:45


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 06/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ» με αρ. διακ. 114Π/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-10-27 16:00:10

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  Cookies