Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (για προμηθευτές)

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 για προμήθεια : ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΓΚΟΛΙΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, με αρ. διακ. 47Π/21,με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.990,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες του ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ του ΠΑΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-04-13 16:10:38


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 για προμήθεια : 1.ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 40ΑΤΜ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΙΣΤΟΥΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, 2.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PICC ANOIKTOY AKΡOY ME ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ, 3.ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟ,ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 5ML/SEC KAI 300PSI , με αρ. διακ. 46Π/21

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-04-13 16:34:33


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 για «ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με αρ. διακ. 38Π/21.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-04-14 14:32:57


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για «ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ I-131 (100mci, 120mci & 150mci)» με αρ. διακ. 39Π/21.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-04-14 14:42:19


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 για «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΘΗΚΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΕΤ» με αρ. διακ. 40Π/21.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-04-14 14:46:41


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για προμήθεια : ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ . Γ, με αρ. διακ.48Π/21, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.935,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες της ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-04-15 15:30:21


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 26/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 για προμήθεια : ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ , με αρ. διακ. 30Π/21, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-04-13 12:27:40


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 22/04/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 για Δημόσιος Ηλεκτρονικός Άνω των Ορίων (Διεθνής) ΔΙαγωνισμός για την προμήθεια "ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ", με αρ. διακ. 30/20, για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η., προϋπολογισμού 270.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-03-16 10:02:08


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 21/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για «ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ/Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» με αρ. διακ. 44Π/21.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-04-09 15:47:59

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  Cookies