Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (για προμηθευτές)

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 08/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των ορίων (Διεθνή) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», με αρ. διακ. 9/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2020-05-25 10:31:13


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 08/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για Eπαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ενός Μηχανήματος Αυτόματης Ταυτοποίησης Μικροβίων – Φασματογράφου Μάζας (MALDI - TOF)», με αρ. διακ. 5ΔΙΣ/19

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2020-05-25 10:34:25


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 17/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», με αρ. διακ. 7/20, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2020-05-11 11:24:44


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 17/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ», με αρ. διακ. 8/20, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2020-05-11 11:28:05


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 15/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 για προμήθεια «Πέντε (5) Συσκευών Αιμοκάθαρσης», με αρ. διακ. 6Υ/20, για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-05-11 07:49:04


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 12/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Δύο (2) Συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης για το Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης του ΠΑ.Γ.Ν.Η», με αρ. διακ. 1ΠΔΕ/2020. Η χρηματοδότηση είναι με εθνικούς πόρους από το Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης (για έργα / υποέργα προϋπολογισμού υψηλότερου των 200.000,00€ καθαρής αξίας) απόφαση αρ.πρωτ.:70394/01-04-2020 (ΑΔΑ:ΕΕΧΤ7ΛΚ-Ω4Μ) και Κ.Α.2020ΕΠ00200009 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2020-05-08 14:43:41


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 για Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Προϊόντων Αρτοποιίας», με αρ. διακ. 2/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2020-04-27 08:59:50


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 για Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ», με αρ. διακ. 5/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2020-04-27 09:03:18


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 για Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Κατεψυγμένα Ψάρια», με αρ. διακ. 4/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2020-04-27 09:18:21


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 για Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής», με αρ. διακ. 3/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2020-04-27 09:24:43


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 03/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 για «ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙ – ΠΡΙΟΝΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΡΙΟΝΙΟΥ, CHUCK ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ, CHUCK ΓΙΑ REAMERS, CHUCK ΓΙΑ K-WIRES, ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ» , με αρ. διακ. 53Π/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-05-14 13:57:14


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 29/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Δημόσιος ηλεκτρονικός (τακτικός) κάτω των ορίων διαγωνισμός για την προμήθεια «Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών», με αρ. διακ. 6/20, από τον Πίνακα Προγραμματισμού για το έτος 2020 του νοσοκομείου, προϋπολογισμού 80.645,16€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-04-27 13:58:36


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 27/05/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 για «ΣΕΤ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΣΑΚΟ ΔΙΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0,6-0,8 Μ2 (ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MULTIFILTRATE ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)» , με αρ. διακ. 59Π/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-05-04 09:29:49

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  Cookies