Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (για προμηθευτές)

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


  • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 29/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ» με αρ. διακ. 77Π/21.

    Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

    Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-06-17 15:58:17

  • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


    Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

    Cookies