ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ έως
useful information information: Ελληνικά English

Διακηρύξεις Προμηθειών

Νέα ΠΑΓΝΗ

Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (για προμηθευτές)

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 21/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2024 «Εξοπλισμός και Εγκατάσταση Ανελκυστήρα Μεταφοράς Προσώπων – ΑΜΕΑ στον Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων και Διαμερίσματα 1 και 2 (νέος Ξενώνας «ΨΥΧΑΡΓΩΣ») Ημ.Ανάρτησης:2024-05-13 16:44:12


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 21/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτηρίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 0863, Κωδικός CPV: 50700000-2. Προϋπολογισμός: 241.935,48€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος, με δικαίωμα να παραταθεί η σύμβαση ακόμα ένα (1) έτος.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2024-05-17 14:24:32


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 19/06/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 21/23

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2024-04-29 10:07:17


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 14/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2024, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (CPV 24111500-0) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 348322 Ημ.Ανάρτησης:2024-04-26 09:42:08


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 07/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός άνω των ορίων (Διεθνής) Διαγωνισμός για την προμήθεια: «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ», με αρ.16/24 για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η.Κριτήριο κατακύρωσης: Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Εκτιμώμενη αξία: 259.550,00€ χωρίς ΦΠΑ, 299.979,50€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για ένα (1) έτος με δικαίωμα να παραταθεί η σύμβαση ακόμα ένα έτος, με 3μηνη μονομερή και 9άμηνη με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και απόφαση Δ.Σ. του νοσοκομείου.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2024-04-22 08:39:29


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 07/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2024-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια μιας «ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», συμπεριλαμβανομένων της συντήρησης και των αναλωσίμων για τρία (3) έτη μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, συνολικού προϋπολογισμού 223.200,00€ Ημ.Ανάρτησης:2024-04-26 09:49:30


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 07/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (1. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, 2. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ FULL HD ENDOSCOPY ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΑΣ CMOS SENSOR ΛΕΠΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ, 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE))»-CPV:38434540-3, ΕΣΗΔΗΣ:348711, ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2024-05-28 08:38:09


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 31/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (1.ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ,2. ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, 3.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ, 4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ)»-CPV38434540-3, ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 348712 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2024-05-23 12:00:31

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  JB Cookies


  Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ