ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Κυριακή, 29 Ιανουάριου 2023
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Κυριακή, 29/01/2023 8:00πμ έως Δευτέρα, 30/01/2023 8:00πμ)

useful information information: Ελληνικά English

Διακηρύξεις Προμηθειών

Νέα ΠΑΓΝΗ

Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (για προμηθευτές)

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 03/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 για Προμήθεια ενός «Συστήματος Φασματομετρίας Μαζών Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος », με αρ. διακ. 1/23, για τις ανάγκες του Τοξικολογικού Εργαστηρίου Πα.Γ.Ν.Η., επιχορήγηση από 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης, ΕΣΗΔΗΣ:181050

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2023-01-24 11:34:20


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 24/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Άνω των Ορίων (Διεθνής) Διαγωνισμός για την προμήθεια «Χημικά αντιδραστήρια Ιολογικού» για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. ΟΜΑΔΑ: 879116 (α/α συστημικών αριθμών ΕΣΗΔΗΣ: 178525, 178527, 178529, 178530, 178531) Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2023-01-17 08:03:00


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 22/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 για «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ» με δικαίωμα προαίρεσης, με αρ. διακ. 19/22

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2022-12-22 12:42:34


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 13/02/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/22 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» - CPV 31720000-9 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2023-01-09 12:06:42


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 31/01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 για «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με αρ. διακ. 12/22

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2022-12-22 11:33:34

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  JB Cookies


  Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ