ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Δευτέρα, 26/09/2022 8:00πμ έως Τρίτη, 27/09/2022 8:00πμ)

useful information information: Ελληνικά English

Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (για προμηθευτές)

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 04/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για : ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Πα.Γ.Ν.Η.» Ημ.Ανάρτησης:2022-09-23 13:56:14


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 21/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39/21 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», με αρ. διακ. 39/21, για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η., προϋπολογισμού 425.240,00€ (τετρακόσιες εικοσιπέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2022-08-26 07:26:31


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 21/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 για 9/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2022-09-14 14:30:36


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 14/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Πα.Γ.Ν.Η.» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Πα.Γ.Ν.Η. Ημ.Ανάρτησης:2022-09-05 07:57:43


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 12/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2022-09-06 14:38:41

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  Cookies