ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τρίτη, 30 Μαΐου 2023
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Δευτέρα, 29/05/2023 8:00πμ έως

useful information information: Ελληνικά English

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Νέα ΠΑΓΝΗ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Επιμόρφωση ΙΝΕΠΗ Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων", το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» (MSc in "Emergency and Intensive Care in Children,Adolescents and Young Adults"), μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνωνΕκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιδιατρικής 2022 - 2023

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ