Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Επιμόρφωση ΙΝΕΠΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & Μ.Ε.Ν.Ν Πα.Γ.Ν.Η 2019-2020ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ 2020

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικής ΠαΓΝΗ 2019-2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΝΝ ΠΑΓΝΗ 2019 2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΠ 2019-2020

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Ακτινολογίας που διοργανώνει το Εργ. Ιατρικής Απεικόνισης του ΠαΓΝΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 2019-20

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

EuropeaN curriculum for fAmily aNd Community nurse - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές διάρκειας 3 ετών (2018-2020)

Cookies