Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Επιμόρφωση ΙΝΕΠΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2020_2021ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 2020_2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 2020_2021

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2020_2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΊΜΑΤΟΣ 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΥΠΟΓΕΙΟΥ) 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 2020_2021

Cookies