Μέλη Διοίκησης

Δ.Σ. ΠΑΓΝΗ

Διοικητής:

Χαλκιαδάκης Γεώργιος

Αναπλ. Διοικητής:

Κτενιαδάκης Στυλιανός

Διοικητικό Συμβούλιο :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Χαλκιαδάκης Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κτενιαδάκης Στυλιανός, Αναπληρ.

ΜΕΛΗ:

  • Καλογεράκη Αλεξάνδρα, με αναπλ. Αντωνίου Αικατερίνη
  • Παπαδάκης Γεώργιος, με αναπλ.Σπυριδάκη Αλεξάνδρα-Ευτυχία
  • Βελεγράκη Ιφιγένεια, με αναπλ.Κουκουλάκης Στυλιανός
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ: Βασιλάκη Μαρία


Cookies