ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Δευτέρα, 26/09/2022 8:00πμ έως Τρίτη, 27/09/2022 8:00πμ)

useful information information: Ελληνικά English

Συμμετοχή του ΠΑΓΝΗ σε ευρωπαϊκά προγράμματα


A SECURE HEALTHCARE ENVIRONMENT FOR INFORMATICS RESILIENCE (HEIR) A SECURE HEALTHCARE ENVIRONMENT FOR INFORMATICS RESILIENCE (HEIR)
Funding source: EU Horizon 2020 Programme
Project website: https://heir2020.eu/
Συμμετοχή του ΠΑΓΝΗ σε ευρωπαϊκά προγράμματα IntellIoT:Development of integrated, distributed, human-centered and trustworthy IoT frameworks applicable to agriculture, healthcare and manufacturing
Funding source: EU Horizon 2020 Programme
Project website: https://intelliot.eu/
A CybEr range tRaining platform for medicAl organisations and systems Security (AERAS)
Funding source: EU Horizon 2020 Programme (MCSA Rise)

Συμμετοχή του ΠΑΓΝΗ σε ευρωπαϊκά προγράμματα MyPal:Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced Patient Reported Outcome Systems

Cookies