ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Σάββατο, 02/07/2022 8:00πμ έως , 03/07/2022 8:00πμ)

useful information information: Ελληνικά English

Συμμετοχή του ΠΑΓΝΗ σε ευρωπαϊκά προγράμματα


A SECURE HEALTHCARE ENVIRONMENT FOR INFORMATICS RESILIENCE (HEIR) A SECURE HEALTHCARE ENVIRONMENT FOR INFORMATICS RESILIENCE (HEIR)
Funding source: EU Horizon 2020 Programme
Project website: https://heir2020.eu/
Συμμετοχή του ΠΑΓΝΗ σε ευρωπαϊκά προγράμματα IntellIoT:Development of integrated, distributed, human-centered and trustworthy IoT frameworks applicable to agriculture, healthcare and manufacturing
Funding source: EU Horizon 2020 Programme
Project website: https://intelliot.eu/
A CybEr range tRaining platform for medicAl organisations and systems Security (AERAS)
Funding source: EU Horizon 2020 Programme (MCSA Rise)

Συμμετοχή του ΠΑΓΝΗ σε ευρωπαϊκά προγράμματα MyPal:Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced Patient Reported Outcome Systems

Cookies