Συμμετοχή του ΠΑΓΝΗ σε ευρωπαϊκά προγράμματα


Συμμετοχή του ΠΑΓΝΗ σε ευρωπαϊκά προγράμματα MyPal:Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced Patient Reported Outcome Systems

Cookies