ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:Δ/ντης Π.Κονιδάκης

  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ν.Βελημβασάκης
  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μ.Λαγουδάκη
  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ.Σμυρλής

Cookies