ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:-Ν.Τζανάκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ πρόεδρος Α.Καραντάνας

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Δ.Κοφτερίδης

 • Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Ν.Τζανάκης

 • Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Ε.Γαλανάκης

 • Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Α.Μακρυγιαννάκης

 • Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Μ.Τσιλιμπάρης

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Μ.Τζαρδή

 • ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΜΟΝΑΔΕΣ
 • Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας-
 • Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών(ΤΕΠ)-Γ.Νότας

 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-Π.Ασιθιανάκης

  ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 • Παραϊατρικού Προσωπικού-Μ.Ταμπακάκη
 • Κοινωνικής Εργασίας-Μ.Τριγώνη
 • Διαιτολογίας-Διατροφής-Μ.Ζαραβίνου

Cookies