ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Τρίτη, 06/12/2022 8:00πμ έως

useful information information: Ελληνικά English

Ανακοινώσεις Προμηθειών

Νέα ΠΑΓΝΗ

Ανακοινώσεις Γρ.Προμηθειών

Οι ανακοινώσεις-προκηρύξεις του γραφείου προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου θα αναρτώνται  πλέον στο site του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - (http://www.eprocurement.gov.gr, αριστερή στήλη  ΚΗΜΔΗΣ, Αναζήτηση με κωδικό φορέα 99222010 στην καρτέλα προκηρύξεις)(Εδώ)

Οι Διακηρύξεις Προμηθειών Τακτικών και Προχείρων θα αναρτούνται και στις Διακηρύξεις Προμηθειών

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προϊσταμένη προμηθειών: 281340-2213
Τακτικοί διαγωνισμοί: 281340-2476, 2692, 2030
Συνοπτικοί διαγωνισμοί: 281340-2476, 2030
Απ΄ευθείας Αναθέσεις: 281340-2073 ,5272
Προμήθειες Τεχν.Υπηρεσίας- Βιοϊατρικής: 281340-2999

ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 13:00-15:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 13:00-15:00

 


Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΞΗ 36/21 ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 167329.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ

Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. 28/20 ΚΑΙ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 142670 ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΔΗΣΥ


JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ