ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΓΝΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΓΝΗ:Δ/ντρια Πρινάρη Αγγελική


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΠ 2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚA ΣΕΜΙΝΑΡIA 2ΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2018

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2016
(ΟΙ τομείς είναι επτά, αλλά λειτουργούν πέντε)

  • 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -Α.Μεσσαριτάκη
  • 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Σ.Ανυφαντάκη
  • 3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-δεν λειτουργεί
  • 4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Μ.Γραμματοπούλου
  • 5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Μ.Δημητράκη
  • 6ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -Σ.Σταυρουλάκης
  • 7ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Ε.Σουλτάτου


  • Υπηρεσία ΚατΌίκον Νοσηλείας-Κ.Κεραμά
  • Νοσοκομειακές Λοιμώξεις-Ε.Αστρινάκη
  • Παιδικός Σταθμός-Ε.Μαραζάκη

Cookies