ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΓΝΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΓΝΗ:Δ/ντρια Πρινάρη Αγγελική


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΠ 2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚA ΣΕΜΙΝΑΡIA 2ΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2018

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2016
(ΟΙ τομείς είναι επτά, αλλά λειτουργούν πέντε)

  • 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -Α.Πρινάρη

  • 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Σ.Ανυφαντάκη

  • 3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -Φ.Βερυκοκίδου

  • 4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ- δεν λειτουργεί

  • 5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-δεν λειτουργεί

  • 6ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -Μ.Γραμματοπούλου

  • 7ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-Μ.Δημητράκη


  • Υπηρεσία ΚατΌίκον Νοσηλείας-Κ.Κεραμά
  • ΝΕΛ-Ε.Αστρινάκη

Cookies