Νέα-Ανακοινώσεις:

Προμήθειες:

Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 11/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV 09100000-0) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ: 139430