Νέα-Ανακοινώσεις:

Προμήθειες:

Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 24/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΥΓΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ» με αρ. διακ. 113Π(εξακις)/17