Νέα-Ανακοινώσεις:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικής ΠαΓΝΗ 2019-2020


Προμήθειες:

Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 08/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των ορίων (Διεθνή) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», με αρ. διακ. 9/20
Αρχείο ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)