Νέα-Ανακοινώσεις:

Προμήθειες:

Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 31/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ», με αρ. διακ. 2/21
Αρχείο ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)