Νέα-Ανακοινώσεις:

Το APLS Crete ως επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει Παιδιατρικό σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE - APLS) στις 9 - 10 Μαΐου 2020 στο Ηράκλειο. To σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ, υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες αναζωογόνησης, επείγουσας ιατρικής και βασικής υποστήριξης της ζωής παιδιών και βρεφων. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι καθίστανται διαπιστευμένοι διασώστες παιδιών (ΑPLS Providers), από το Advanced Life SupportGroup


Προμήθειες:

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 22/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για «ΜΙΑ (1) ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ» με αρ. διακ. 4Υ/20
Αρχείο ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)