ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παρασκευή, 21 Ιανουάριου 2022
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Πέμπτη, 20/01/2022 8:00πμ έως

useful information information: Ελληνικά English

Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα-Ανακοινώσεις:

Προμήθειες:

Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 18/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ» - CPV 33141600-6 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρχείο ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)