ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Κυριακή, 26/05/2024 8:00πμ έως Δευτέρα, 27/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

Οδηγίες για Ασθενείς/Επισκέπτες

Νέα ΠΑΓΝΗ

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο προκειμένου να αναζητηθεί δόκιμη λύση σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Σκοπός είναι αφενός η αντιμετώπιση του εξατομικευμένου προβλήματός τους, και αφετέρου η καταγραφή της δυσλειτουργίας που παρουσιάσθηκε στη διαδικασία, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, με στόχο τη βελτίωση του συστήματος.

Στεγάζεται στο κεντρικό σαλόνι του νοσοκομείου με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2810392701 και λειτουργεί 7.30πμ-23.00μμ.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένους υπαλλήλους του νοσοκομείου, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλο μείγμα προσόντων και δεξιοτήτων, εργασιακή υποδομή, αποτελεσματικότητα και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που απαιτούνται.

Συνεργάζεται με τα τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών, Γραφείου Κίνησης ασθενών, Διοίκησης και τις λοιπές υπηρεσίες του νοσοκομείου, ενώ το πλαίσιο λειτουργίας του διέπεται από πλέγμα διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

Η 24ωρη ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με το ΓΥΠ διασφαλίζεται μέσω e-mail, αλλά και ηλεκτρονικής καταχώρησης αιτημάτων. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το παράπονο ή την καταγγελία του αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ταχυδρομείου ή εντύπου το οποίο μπορεί να προμηθευτεί από τα σημεία εξυπηρέτησής του.

Η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και νοσοκομείου, επιθυμεί την ανάδειξη των πολιτών ως ισότιμων συνομιλητών και συμβούλων της. Για τούτο παρακαλούνται να απευθύνονται στο ΓΥΠ για οποιοδήποτε πρόβλημά τους, γνωρίζοντας ότι οι επισημάνσεις τους θα βοηθήσουν να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις, βελτιώνοντας διαρκώς τις υπηρεσίες, ώστε να βρίσκεται <<στην υπηρεσία του πολίτη>> ως οφείλει.

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ