Έντυπα


'Εντυπα από σελίδα υπουργείου Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αίτηση συμμετοχής στην επιλογή για εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική

ΕΝΤΥΠΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 2020

Φυλλάδιο Κοινωνικής Εργασίας

ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Εντυπο παραπομπής ασθενών από άλλα τμήματα για Ενδοσκοπικό υπέρηχο και ERCP

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΣΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (σε EXCELL)

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Έντυπο για βεβαίωση πραγματοποίησης εφημεριών έτους 2019 επικαιροποιημένο με νέο λογότυπο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ(xls)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ ΙΙΚΑΝΟΠΟΙΙΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΙΑΡΧΟΣ”

ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ – ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

ΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ(ΕΦΚΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (VPN)

85020 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έντυπο Αδειών

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Έντυπο Αίτησης Πληροφορικής

Παραπεμπτικό Κοινωνικής Υπηρεσίας

ΕΝΤΥΠΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ 2ΧΑ5

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΑΙΜΑ-ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΑΙΜΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΑΙΜΑ-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ανεπιθυμητες αντιδρασεις φορμα Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 2017

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΕ ΜΟΡΦΗ DOC

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΝΕΟ)

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ(HIV/HTLV)

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ι472_ΕΝΤΥΠΟ_ ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (PDF)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝ Ν3 543 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (27032012)

ΕΝΤΥΠΟ Ν1 506 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΓΡΩΝ (27032012)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ (27032012)

ΕΝ 463 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΕΝ 454 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΝ 453 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΝΗΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΕΝ 452 ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

EN 505 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 02012012

ΕΝ 521 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠ.) 19_12_2011

EN 545 ΧΡΕΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝ 521 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ_13122011

ΕΝ 504 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ_13122011

ΕΝ 543 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ_11122011

ΕΝ 552 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ_11122011

ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ/ΟΥΡΩΝ_11122011

ΕΝ_463_ΔΗΛΩΣΗ_ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ_ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ_ΧΡΕΩΣΗΣ_ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΠΟΝΟΥ

ΕΝ_596_ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ_ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΝ_594_ΑΝΑΘΕΣΗ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ_ΑΣΘΕΝΩΝ_ΜΕΘ

ΕΝ_593_ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ_ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝ_595_ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ_ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΣΤΗΝ_ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΕΝ_592_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝ_591_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΝ_556_ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ_ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΝ_561_ΦΥΛΛΟ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΕΝ_571_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ_ΦΥΛΛΟ_ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ_ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝ_555_ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ_ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ_ΥΛΙΚΟΥ_ΑΙΧΜΗΡΩΝ

ΕΝ_554_ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΝ_553_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ_ΧΡΟΝΟΥ_ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΝ_545_ΧΡΕΩΣΗ_ΥΛΙΚΩΝ_ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝ_552_ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ_ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ_ΕΚΤΙΜΗΣΗ_ΑΣΘΕΝΟΥς

ΕΝ_543_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ_ΣΗΜΕΙΩΜΑ_ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ_ΑΣΘΕΝΟΥΣ_ΑΠΟ_ΜΕΘ

ΕΝ_551_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΝ_542_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΑΣΘΕΝΟΥΣ_ΓΙΑ_ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

ΕΝ_541_ΗΜΕΡΗΣΙΟ_ΦΥΛΛΟ_ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ_ΜΕΘ

ΕΝ_534_ΔΕΛΤΙΟ_ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ_ΥΛΙΚΟΥ_ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΕΝ_533_ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ_ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΥΛΙΚΟΥ_ΧΡΕΩΣΕΩΣ

ΕΝ_532_ΓΕΝΙΚΟ_ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ

ΕΝ_531_ΔΕΛΤΙΟ_ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΕΝ_521_ΗΜΕΡΗΣΙΟ_ΦΥΛΛΟ_ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΕΝ_511_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ_ΚΑΤΑΚΛΥΣΕΩΝ

ΕΝ_512_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΑΣΘΕΝΟΥΣ_ΓΙΑ_ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

ΕΝ_506_ΙΣΟΖΥΓΙΟ_ΥΓΡΩΝ

ΕΝ_504_ΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝ_503_ΙΑΤΡΙΚΕΣ_ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΝ_502_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΝ_501_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ_ΙΣΤΟΡΙΚΟ