ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τηλέφωνα ΕΡΓ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Cookies