ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Ιατρικό Προσωπικό κυρίαρχης μονάδας:ΕΡΓ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Cookies