ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Ιατρικό Προσωπικό κυρίαρχης μονάδας:ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Cookies