ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΛΙΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ
Δ/ντης4621
Γραμματεία2241, 2207, ΦΑΞ 2810392241
Δημ.Υγ.Ερ. (Χατζή Λήδα)4612
Επισκέπτες Υγείας2212
Κλιν. Προλ/κής Ιατρικής2243
Εργ. Προγρ. Υγείας2212
Κοινωνική Ιατρική /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2241
Κοινωνικοί Λειτουργοί /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2220, 2217, 2250

Cookies