ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΛΙΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Cookies