ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Ιατρικό Προσωπικό κυρίαρχης μονάδας:ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Cookies