ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Παρασκευή, 24/05/2024 8:00πμ έως Σάββατο, 25/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

πληροφορίες κλινικών/εργαστηρίων/μονάδων

Νέα ΠΑΓΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ     
Δ/ΝΤΗΣ:ΘΕΡΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΡΑΒΑΝΗΣΑΧΙΛΛΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΛΙΑΠΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ