ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ιατρικό Προσωπικό κυρίαρχης μονάδας:ΕΡΓ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Cookies