ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Παρασκευή, 24/05/2024 8:00πμ έως
useful information information: Ελληνικά English

πληροφορίες κλινικών/εργαστηρίων/μονάδων

Νέα ΠΑΓΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ     
Δ/ΝΤΗΣ:ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ-Β ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ
Προϊστάμενος5252
Εφημερεύων επιμελητής5339
Εφημερεύων ειδικευόμενος5341
Σεμινάρια5340
Βηματοδότες5340
Ηλεκτροφυσιολογία5256
Στεφανιογραφία5257, 5258
Υπέρηχοι5418
Ιατροί5364
Καλλέργης, Μαυράκης, Μαρκετου5342
Κανουπάκης,Χαμηλός5253
Κοχιαδάκης2631,5336
Σημαντηράκης5048
Σκαλίδης5261

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ
Δ/ντής2541, 542095
Γραμματεία,Γραμματεία ΠΚ2545
Ιατροί Ακτινολ.2544, 2850

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Νοσηλευτές-τριες2856.5327
Γραμματεία - Απογευματινά ραντεβού για Αξονική Τομογραφία 2810542104
Γραμματεία -Πρωινά ραντεβού για Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία 2810542104
Διαγνωστήριο2075,2536, 2537
Ιατροί2077,2076,2078

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Γραμματεία2539, 2882
Αίθουσα2556
Ιατροί2801
Γραμματεία -Πρωινά ραντεβού για Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία 2810542104
Μαρής2797
Παπαδάκης Αντώνιος Ακτινοφυσικός2092

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ
Διευ/ντής Κοντογιάννης2785
Αίθουσα Σεμιναρίων2554
Γραμματεία,Γραμματεία ΠΚ (Ραντεβού)2545
Εφημερεύων2557

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας - Αγγειογραφία  2875
Προϊσταμένη2540.2089
Τσέτης2033
Κεχαγιάς375271
Τεχνολόγοι2534

ΥΠΕΡΗΧΟΙ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ
Γραμματεία - Αρχείο2561
Γραφείο Ιατρών2555
Εξεταστήριο2558, 2560
Εφημερεύων2557
Ιατροί2861
2559

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ