ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Ιατρικό Προσωπικό κυρίαρχης μονάδας:ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

Cookies