ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ιατρικό Προσωπικό κυρίαρχης μονάδας:ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΘΩΡΑΚΟΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ

Cookies