ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
Δ/ΝΤΗΣ:   ()

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ιατρικό Προσωπικό κυρίαρχης μονάδας:ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Cookies