ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ-Β ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ
Προϊστάμενος5252
Εφημερεύων επιμελητής5339
Εφημερεύων ειδικευόμενος5341
Σεμινάρια5340
Βηματοδότες5340
Ηλεκτροφυσιολογία5256
Στεφανιογραφία5257, 5258
Υπέρηχοι5418
Ιατροί5364
Καλλέργης, Μαυράκης, Μαρκετου5342
Κανουπάκης,Χαμηλός5253
Κοχιαδάκης5026
Σημαντηράκης5048
Σκαλίδης5261

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ
Δ/ντης2541, 542095
Γραμματεία,Γραμματεία ΠΚ2545
Εφημερεύων2786
Ιατροί Ακτινολ.2544, 2850

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Γραμματεία2535.2075
Νοσηλευτές-τριες2856.5327
Αίθουσα2741
Διαγνωστήριο2536, 2537
Ιατροί2077,2076,2078

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Γραμματεία2539, 2882
Αίθουσα2556
Ιατροί2801
Μαρής2797
Παπαδάκη2092

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ
Μαστογραφία Κοντογιάννης2785
Αίθουσα Σεμιναρίων2554
Γραμματεία,Γραμματεία ΠΚ2545
Εφημερεύων2557

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας - Αγγειογραφία  2875
Προϊσταμένη2540.2089
Τσέτης2033
Κεχαγιάς375271
Τεχνολόγοι2534

ΥΠΕΡΗΧΟΙ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ
Γραμματεία - Αρχείο2561, 2562
Office2555
Εξεταστήριο2558, 2560
Εφημερεύων2557
Ιατροί2861
2559

Cookies