ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΜΗΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ντής5007
Προϊσταμένη2244
Γραμματεία2363, FAX 392052
Νοσηλευτές/τριες2237
Ειδικευόμενοι2749
Εφημερεύων2948
Ζαγανας5400
Μαστοροδήμος2208
Μαυρίδης5395
Σπανάκη,Τζαγκουρνισάκης5383
Εγκεφαλογράφημα /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2272
Ηλεκτρομυογράφημα /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2288
Νευρολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2264,2266,5025
Παιδονευρολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2274, 2471

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΩΜ.412946
ΔΩΜ.422947
ΔΩΜ.442949
ΔΩΜ.452950
ΔΩΜ.462951
ΔΩΜ.472952
ΔΩΜ.482953
ΔΩΜ.492954
ΔΩΜ.502956

Cookies