ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΜΗΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΗΤΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΙΣΑΚΗΣΜΗΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΖΑΓΑΝΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΑΝΑΚΗΚΛΕΑΝΘΗΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄
ΓΚΑΤΖΙΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΕΡΗΜΑΚΗΣΟΦΙΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗ-ΑΡΕΤΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ-ΣΟΦΙΚΙΤΗΜΑΡΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΠΡΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΒΕΡΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΥΝΤΥΡΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΜΙΧΑΗΛ

Cookies