ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
Δ/ΝΤΗΣ:   ()

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τηλέφωνα ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Cookies