Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΚΟΥΖΙΝΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Διαιτολόγοι2206
Διαχείριση Τροφίμων2524
Επόπτης Υγείας2525
Κουζίνα2524, 2709
Τεχνολόγων Τροφίμων2526
Τραπεζαρία2583

 

Cookies