Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΕΠ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Υπεύθυνος2883
Προϊσταμένη Γραμματείας2510
Γραμματεία Διαλογής2289 FAX 375402
ERCP5382
SARS(απομόνωση),Λοιμωδών2099,5403
Office2508(Α),2672(Γ)
Σεμιναρια2506

 

Cookies