Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ-Α ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής5024 FAX2652
Γραμματεία2119
Προϊσταμένη2174
Νοσηλευτές-τριες2617.2618
Γραφείο Ιατρών2175
Εφημερεύων2181
Επιμελητές2447

 

Cookies