ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Δευτέρα, 27/05/2024 8:00πμ έως Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

Τηλέφωνα μονάδας

Νέα ΠΑΓΝΗ

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊστ. Βιοϊατρικής κ.Στρατάκης2214
Υπευθ. Βλαβών5312
Υπευθ. Ιατροτεχν/κού Εξοπλισμού2705
Συντ. Χειρουργείων & Μονάδων2580
Συντ. Ακτινολογικών & Κλινικών2703
Συντ. Εργαστήριων2702
Συντ. MTN2604
Συντ. Εξωτ.ιατρείων & ΤΕΠ2440

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ