ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Δευτέρα, 27/05/2024 8:00πμ έως Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

Τηλέφωνα μονάδας

Νέα ΠΑΓΝΗ

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Διευθυντής Τ.Υ. – κος Τσατσάκης2215,2810542078
Γραμματεία2080,2215
Αποθήκη Τεχν. Υπηρεσίας2683
Προμηθειών Τ.Υ.2999,2450
Βλάβες2445
Τεχνικός Έλεγχος2671

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ