Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Διευθυντής Τ.Υ.2215.2810542078
Γραμματεία2080,2215 FAX: 2810392888
Αποθήκη Τεχν. Υπηρεσίας2683
Διαχείριση Αποθήκης Τ.Υ.2533
Προμηθειών Τ.Υ.2999 FAX: 2810542093
Βλάβες2445
Τεχνικός Έλεγχος2671

 

Cookies