ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τρίτη, 30 Μαΐου 2023
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Δευτέρα, 29/05/2023 8:00πμ έως

useful information information: Ελληνικά English

πληροφορίες κλινικών/εργαστηρίων/μονάδων

Νέα ΠΑΓΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΣΤΑΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΜΠΑΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΤΑΞΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΝΙΡΑΚΗΜΑΡΙΑΚΩΝ/ΝΟΣ

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ