ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ έως
useful information information: Ελληνικά English

πληροφορίες κλινικών/εργαστηρίων/μονάδων

Νέα ΠΑΓΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ     
Δ/ΝΤΗΣ:ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΣΤΑΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΜΠΑΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΤΑΞΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΝΙΡΑΚΗΜΑΡΙΑΚΩΝ/ΝΟΣ

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ