ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Παρασκευή, 24/05/2024 8:00πμ έως Σάββατο, 25/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

πληροφορίες κλινικών/εργαστηρίων/μονάδων

Νέα ΠΑΓΝΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ     

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Νοσηλευτές-τριες2856.5327
Γραμματεία - Απογευματινά ραντεβού για Αξονική Τομογραφία 2810542104
Γραμματεία -Πρωινά ραντεβού για Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία 2810542104
Διαγνωστήριο2075,2536, 2537
Ιατροί2077,2076,2078

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ