ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ/ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ/ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ιατρικό Προσωπικό κυρίαρχης μονάδας:ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

Cookies