ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ιατρικό Προσωπικό κυρίαρχης μονάδας:ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Cookies