ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΠΑΙΔΩΝ  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Ιατρικό Προσωπικό κυρίαρχης μονάδας:ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Cookies