ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Παρασκευή, 24/05/2024 8:00πμ έως Σάββατο, 25/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

πληροφορίες κλινικών/εργαστηρίων/μονάδων

Νέα ΠΑΓΝΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-Β ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ
Προϊσταμένη2640
Γραμματεία 2297
Γραμματεία Δ/ντη2095
Γραμματεία εξ.ιατρείου2011
Νοσηλευτές/τριες2841
Γραφείο Ιατρών2986
Αρχείο2094
Δωμάτιο Ιωδίου2364, 2629
Δωμάτιο Ιωδίου 175378
Δωμάτιο Ιωδίου 185379
Κυτταροστατική μονάδα ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ12415
Ιατροί ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ12155,2133
Νοσηλευτ/ες Χημ/πείας Γ12411
Προϊσταμ. Χημ/πείας Γ12310
Κλινικές Μελέτες (κτ. ΝΙΑΡΧΟΣ)2987,2783,2570,2857

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ
Προϊσταμ. Χημ/πείας Γ12310
Νοσηλευτ/ες Χημ/πείας Γ12411
Ιατροί ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ12155,2133

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ