ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τηλέφωνα ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Cookies