ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ  (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ(ΕΠΙΣΤ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ))

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνα ΕΡΓ. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.

Cookies