ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Τηλέφωνα ΕΡΓ. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.

Cookies