ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΖΩΟΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ-ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ-ΙΣΟΓΕΙΟ
Πειραματόζωα2639

Cookies