ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Γραμματεία2539, 2882
Αίθουσα2556
Ιατροί2801
Μαρής2797
Παπαδάκη2092

Cookies