ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Γραμματεία2535.2075
Νοσηλευτές-τριες2856.5327
Αίθουσα2741
Διαγνωστήριο2536, 2537
Ιατροί2077,2076,2078

Cookies