ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Τετάρτη, 17/04/2024 8:00πμ έως
useful information information: Ελληνικά English

πληροφορίες κλινικών/εργαστηρίων/μονάδων

Νέα ΠΑΓΝΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ     

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Νοσηλευτές-τριες2856.5327
Γραμματεία - Απογευματινά ραντεβού για Αξονική Τομογραφία 2535, 2741
Γραμματεία -Πρωινά ραντεβού για Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία 2535,2741
Διαγνωστήριο2075,2536, 2537
Ιατροί2077,2076,2078

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ