ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΡΙΝΟΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:   ()

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2467
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2679
ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2263

Cookies