ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

Τηλέφωνα ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

Cookies