ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Οφθαλμολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2248, 2451
Οφθαλμολογικό κ. Δετοράκης /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2353

Cookies