ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Γυναικολογικό - U/S /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2278
Γυναικολογικό - προεγχειριτικός /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2068

Cookies