ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

Τηλέφωνα ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

Cookies